Naše třídy

v naší třídě

SLUNÍČKA – mladší děti

paní učitelka: Bc.Věra Hynková

paní učitelka: Bc. Dana Reifová

MOTÝLCI – starší děti

paní učitelka:  Bc. Petra Valčuhová

paní ředitelka: Bc. Dana Reifová

zastupující učitelka: Zdeňka Zapletalová

výdej stravy a úklid: Lenka Oheralová