Školní vzdělávací program PV

ZÁBAVNÝ ROK SKŘÍTKA SOKOLNÍČKA“

Celý rok se děti společně se skřítkem Sokolníčkem seznamují a poznávají svět kolem nás. Školní rok je rozdělen do čtyř integrovaných bloků, každý blok má potom různý počet tematických celků (rozpracování v TVP), jejichž doba trvání je různá. Bloky na sebe navazují, výstupy získané v jednotlivých blocích jsou uplatňovány a rozšiřovány i v blocích dalších.

INTEGROVANÉ BLOKY ŠVP PV

I. ,,PODZIM SE SKŘÍTKEM SOKOLNÍČKEM“ 

 • Vzpomínáme na prázdniny     
 • Kamarádi, pojďte k nám
 • Podzimní čarování
 • Čas vůně jablíček
 • Strašidla – Halloween
 • Buďme zdraví, buďme fit

 

II. ,, ZIMA SE SKŘÍTKEM SOKOLNÍČKEM“ 

 • Veselé čertoviny
 • Advent přichází
 • Zimní radovánky
 • Pečujeme o zvířátka v zimě
 • Pohádková říše

 

III. ,,JARO SE SKŘÍTKEM SOKOLNÍČKEM“ 

 • Jaro dělá pokusy
 • Hody, hody, doprovody
 • Čarodějnice
 • Moje rodina
 • Ten dělá to a ten zase tohle

 

IV. ,,LÉTO SE SKŘÍTKEM SOKOLNÍČKEM“  

 • Svátek dětí
 • Toulky se Sokolníčkem
 • Loučíme se s předškoláky
 • Prázdniny