AKCE ČERVEN

Ve čtvrtek 1.června proběhne u dětí předškoláků NÁBOR do ZUŠ

V pátek 9.června půjdeme s dětmi na akci DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM do zámecké zahrady v Bystřici p.Host.

V úterý 13.června půjdeme s dětmi ze třídy MOTÝLCI do SVČ Včelín na POHÁDKOVOU OLYMPIÁDU

Ve čtvrtek 15.června proběhne pro rodiče a děti akce na zahradě MŠ – PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ s PEPÍNEM PRCKEM. Akce bude od 14:45 hodin a je určena pro všechny rodiče i děti (ne jen předškoláky). Předškoláky, kteří půjdou v září do školy čeká i PŘESPÁNÍ VE ŠKOLCE.

V pondělí 19.června proběhne ve školce SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ.

Ve středu 22.června proběhne pro děti ze třídy MOTÝLCI cyklistické dopoledne.

V pondělí 26.června pojedeme s dětmi ze třídy MOTÝLCI na malý výlet do Dřevohostic.

S dětmi ze třídy MOTÝLCI pojedeme na hřiště do Vítonic – dle počasí středa 28.června nebo čtvrtek 29.června