Dokumenty

Projekt Šablony III.  pro MŠ Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 802,          okres Kroměříž, příspěvková organizace
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015382
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole.

Školní vzdělávací program PV

Rozpočty

Školní řád

GDPR