Projekty

Naše mateřská škola opět využila výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony.

I tentokrát je projekt financovaný z prostředků ESF, nově však prostřednictvím Operačního programu Jan Ámos Komenský a státního rozpočtu České republiky.