LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

Ve čtvrtek 22.září proběhne ve školce logopedická depistáž pod vedením paní Mgr. Kaderkové